Liczba odwiedzin strony: 19689 Osób na stronie: 3
 

inż. Andrzej Dajerski 
Rzeczoznawca majątkowy
biegły sądowy ds. budownictwa

 
Dziennik Ustaw 2003 Nr 80 poz. 718 - Zm.: ustawa - Prawo budowlane oraz niektóre ustawy
USTAWA z dnia 27 marca 2003 r. o zmianie ustawy - Prawo budowlane oraz o zmianie niektórych ustaw 1) (Dz. U. z dnia 10 maja 2003 r.) Art. 1.  W ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2000 r. Nr 106, poz. 1126, z późn. zm. 2) ) wprowadza się następujące zmiany:   1)   w art. 2 w ust. 2 pkt 3 otrzymuje brzmienie: "3)  o zabytkach - w odniesieniu do obiektów wpisanych do rejestru zabytków oraz obiektów objętych ochroną konserwatorską na podstawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.";   2)   w art. 3: a)  po pkt 2 dodaje się pkt 2a w brzmieniu: "2a)  budynku mieszkalnym jednorodzinnym - należy przez to rozumieć budynek wolno stojący albo budynek w zabudowie bliźniaczej, szeregowej lub grupowej, służący zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych, stanowiący konstrukcyjnie samodzielną całość, w którym dopuszcza się wydzielenie nie więcej niż dwóch lokali mieszkalnych albo jednego lokalu mieszkalnego i lokalu użytkowego o powierzchni całkowitej nieprzekraczającej 30% powierzchni całkowitej budynku,", b)  pkt 6 otrzymuje brzmienie: "6)  budowie - należy przez to rozumieć wykonywanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, a także odbudowę, rozbudowę, nadbudowę obiektu budowlanego,", c)  pkt 7 otrzymuje brzmienie: "7)  robotach budowlanych - należy przez to rozumieć budowę, a także prace polegające na przebudowie, montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego,", d)  pkt 9 otrzymuje brzmienie: "9)  urządzeniach budowlanych - należy przez to rozumieć urządzenia techniczne związane z obiektem budowlanym, zapewniające możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przyłącza i urządzenia instalacyjne, w tym służące oczyszczaniu lub gromadzeniu ścieków, a także przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod śmietniki,", e)  pkt 15 otrzymuje brzmienie: "15)  terenie zamkniętym -...
KRS 0000258392 - STOWARZYSZENIE "NIEZALEŻNCH INICJATORÓW WSI AKTYWNEJ - NIWA"
Nazwa: Forma prawna: Data rejestracji: Firma aktywna:
STOWARZYSZENIE "NIEZALEŻNCH INICJATORÓW WSI AKTYWNEJ - NIWA" STOWARZYSZENIE 2006-06-02 tak
Ulica: Kod: Miasto: Gmina: Powiat: Województwo:
54 59 - 820 STANKOWICE LEŚNA LUBAŃSKI DOLNOŚLĄSKIE
Telefon: Fax: Email: WWW:
(b/d) (b/d) (b/d) (b/d)
NIP: REGON: KRS:
(b/d) (b/d) 0000258392
KRS 0000258391 - PROMEDICA24 CENTRAL EUROPE SP. Z O.O. SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Nazwa: Forma prawna: Data rejestracji: Firma aktywna:
PROMEDICA24 CENTRAL EUROPE SP. Z O.O. SPÓŁKA KOMANDYTOWA SPÓŁKA KOMANDYTOWA 2006-06-06 tak
Ulica: Kod: Miasto: Gmina: Powiat: Województwo:
RYNEK 18/19 37-600 LUBACZÓW LUBACZÓW LUBACZOWSKI PODKARPACKIE
Telefon: Fax: Email: WWW:
(b/d) (b/d) (b/d) (b/d)
NIP: REGON: KRS:
701-005-48-92 140609882 0000258391
KRS 0000258390 - EUROCARDIO SP. Z O.O.
Nazwa: Forma prawna: Data rejestracji: Firma aktywna:
EUROCARDIO SP. Z O.O. SP. Z O.O. 2006-06-08 tak
Ulica: Kod: Miasto: Gmina: Powiat: Województwo:
KAZIMIERZA WIELKIEGO 118 30-082 KRAKÓW M. KRAKÓW M. KRAKÓW MAŁOPOLSKIE
Telefon: Fax: Email: WWW:
(b/d) (b/d) (b/d) (b/d)
NIP: REGON: KRS:
677-227-71-24 120273268 0000258390
KRS 0000258389 - PROJEKT NNS JAROSŁAW PUŁKA, DARIUSZ SZAFAROWICZ SP. J.
Nazwa: Forma prawna: Data rejestracji: Firma aktywna:
PROJEKT NNS JAROSŁAW PUŁKA, DARIUSZ SZAFAROWICZ SP. J. SP. J. 2006-06-02 tak
Ulica: Kod: Miasto: Gmina: Powiat: Województwo:
DROBNERA 38 50-257 WROCŁAW M. WROCŁAW M. WROCŁAW DOLNOŚLĄSKIE
Telefon: Fax: Email: WWW:
(b/d) (b/d) (b/d) (b/d)
NIP: REGON: KRS:
(b/d) (b/d) 0000258389
KRS 0000258388 - DECARTI MAREK ZELEK SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Nazwa: Forma prawna: Data rejestracji: Firma aktywna:
DECARTI MAREK ZELEK SPÓŁKA KOMANDYTOWA SPÓŁKA KOMANDYTOWA 2006-06-05 tak
Ulica: Kod: Miasto: Gmina: Powiat: Województwo:
SZYMANOWSKIEGO 9/2 30-047 KRAKÓW KRAKÓW KRAKÓW MAŁOPOLSKIE
Telefon: Fax: Email: WWW:
(b/d) (b/d) (b/d) (b/d)
NIP: REGON: KRS:
677-227-02-28 120267380 0000258388
© 2010, Wszelkie prawa zastrzeżone rzeczoznawca Kalisz HOME | O MNIE | SPECJALIZACJE | GODZINY PRACY | GALERIA | DOJAZD | KONTAKT
inż. Andrzej Dajerski Rzeczoznawca majątkowy
doradca finansowy wielkopolskiebiuro rachunkowe wielkopolskietłumacz wielkopolskierzecznik patentowy wielkopolskiefirma ubezpieczeniowa wielkopolskiefirma windykacyjna wielkopolskieprawnikReklama